Các hình thức quảng cáo tối ưu nhất của Facebook

Page Post: Hình thức quảng cáo giúp tăng lượng tương tác (like post, comment, share, photo view)

cho bài viết trên Fanpage, gián tiếp gia tăng lượng fan cho Fanpage. Tính phí theo: CPC

Quảng cáo bài viết

Page Like: Hình thức quảng cáo giúp tăng lượng fan (like) cho Fanpage. Tính phí theo: CPL

Page Like

Click To Website : Hình thức quảng cáo cho Website, mẫu quảng cáo dẫn trực tiếp về Website (hoặc Fanpage).

Giúp gia tăng lượng truy cập, traffic của Website.

Mẫu quảng cáo xuất hiện trên NewFeed nếu được liên kết với Fanpage và chỉ xuất hiện ở cột phải nếu không được liên kết với Fanpage.

Gián tiếp tăng like cho Fanpage. Tính phí theo: CPC.

   Click To Website

Website Click – Multi Product: Hình thức quảng cáo phù hợp với các Website thương mại điện tử hay các nhóm sản phẩm / dịch vụ. Gia tăng khả năng tiếp cận, mua hàng từ những khách hàng tiềm năng. Hiển thị tối đa 5 sản phẩm / nội dung tương ứng với 5 link trên cùng mẫu quảng cáo. Tính phí theo: CPC

Multi Product

Event Responsive: Hình thức quảng cáo sự kiện nhằm thu hút người tham gia và tương tác với chương trình. Tính phí theo: CPC.

Event Responsive

Video View: Hình thức quảng cáo nhằm tăng tương tác, lượt view cho video. Tính phi theo: CPV.

Video View

App Install: Hình thức quảng cáo nhằm thu hút việc vào các hành động cụ thể (cài đặt, sử dụng ứng dụng, chơi ngay). Tính phí theo: CPC

App Install

Leads Ads: là một trong số những hình thức tiếp thị mà Facebook đang cung cấp. Cách thức hoạt động của hình thức này cũng khá là đơn giản, quảng cáo sẽ hiện thị đến người dùng ở trang news feed và khi có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, người dùng hoàn toàn có thể nhấp chuột vào lời kêu gọi hành động Call-To-Action. Lúc nào thì một cửa sổ sẽ hiện ra và người dùng sẽ đăng ký thông tin của mình ngay trên cửa sổ này, quảng cáo sẽ không điều hướng người dùng về một trang đích nào khác

QUẢNG CÁO FACEBOOK